WEBSITE MÔN HỌC

GVGD: Ths Võ Thị Xuân Thiều - K.CNTT - ĐH Công Nghiệp TP.HCM

Email: vtxthieu@yahoo.com

                  Chọn môn học:

Thiết kế và hiện thực website

Lập trình web (ASP.NET)

Thiết kế web

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Phân tích và thiết kế giải thuật

Phương pháp lập trình

Nhập môn Tin học